Cu-Mg-P-basiertes Kupferlegierungsmaterial

EP 60 2010 026 504.8 - C22C 9/00. AT 09.06.2010; OT 04.09.2013; PT 05.08.2015. Anm.: Mitsubishi Shindoh Co., Ltd., Tokio/Tokyo, JP. Erf.: Sakurai, Takeshi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 9658522, JP; Kameyama, Yoshihiro, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 9658522, JP; Abe, Yoshio, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 9658522, JP

Top