Verfahren zur Herstellung einer diamantartigen mehrschichtigen Kohlenstoffbeschichtung.

EP 60 2006 044 304.8 – C23C 14/02. AT 23.08.2006; OT 07.03.2007; PT 14.01.2015. Anm.: Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.), Kobe-shi, Hyogo, JP. Erf.: Oota, Akitoshi, Takasago-shi Hyogo 676-8670, J, Akari, Koichiro, Takasago-shi Hyogo 676-8670, JP.

Top