Rostfreier Stahl fuer Motordichtung

WP 699 45 365.8 - C21D 6/00. AT 03.09.1999; OT 16.03.2000; PT 15.07.2015. Anm.: Honda Giken Kogyo K.K., Tokyo, JP; Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., Tokyo, JP. Erf.: Sato, Naoto, Funabashi-shi Chiba 273-0031, JP; Adachi, Kazuhiko, Jyoetsu-shi Niigata 943-0802, JP; Goshokobu, Kenichi, Nakakubiki-gun Niigata 949-2403, JP; Katsurai, Takashi, Kawachi-gun Tochigi 329-1104, JP; Muroga, Shigeki, Utsunomiya-shi Tochigi 320-0005, JP.

Top