Bronzelegierung, Herstellungsverfahren dafür und Bronzelegierung umfassendes Gleitelement

WP 60 2008 033 763.4 – C22C 9/02. AT 14.11.2008, OT 12.11.2009; PT 06.08.2014. Anm.: Akashi Gohdoh Inc., Hakusan-shi, Ishikawa, JP. Erf.: Maruyama, Toru, Suita-shi Osaka 565-0853, JP, Akashi, Iwao, Ishikawa 924 0011, JP, Kobayashi, Takeshi, Toyonaka-shi Osaka 560-0082, JP, Okane, Toshimitsu, Tokyo 111-0036, JP, Funaki, Katsuyuki, Kanazawa-shi Ishikawa 920-8203, JP.

Top